Bilimsel Araştırma İzinleri
13 Ocak 2022

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER        1.

İl Sağlık Müdürlüğümüze Rektörlükten Resmi Başvuru (Bireysel Başvuru İse Dilekçe)

        2.

Bilimsel Araştırmalar Başvuru Dilekçe Örneği

        3.

Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu 

        4.

Araştırma İzin Taahhütnamesi

        5.

Araştırma İzinleri İşbirliği Protokolleri

        6.

Anket/Ölçek Örneği 

        7.

Etik Kurul Kararı

        8.

Onam Formu

        9.

Covid-19 Çalışmalarında Sağlık Bakanlığı Onayı: www.bilimselarastirma.saglik.gov.tr

 

Not: * Her Sayfada İlgili Kişinin Islak İmzası Olmalıdır.