overlay

Arabuluculuk Komisyon Üyeleri

İş Mahkemeleri Kanununun “Dava Şartı olarak Arabuluculuk” başlıklı 3. Maddesinin birinci fıkrası ile “Kanuna, bireysel veya tolu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” hükmü ile arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin “Arabuluculuk Komisyonlarının Oluşturulması” konulu 12.01.2018 tarih ve 60655455 barkod sayılı yazısı üzerine arabuluculuk müzakerelerinde ilimizde temsile yetkili komisyon üyeleri oluşturulmuş olup; Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18. Maddesi ikinci fıkrasındaki İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır.”Hükmü gereğince Hatay il Sağlık Müdürlüğü internet sitesinde aşağıda şekilde yayımlanması uygun görülmüştür.

                         

                                                 
 ARABULUCULUK KOMİSYON ÜYELERİ

Adı Soyadı

Görevi

Unvanı

İletişim

Mail Adresi

Av. Fatma COŞAR

Asil Üye (Avukat)

Avukat

0326 213 6735

Fatma.Cosar@saglik.gov.tr

Elif ERGİNER

Asil Üye (Uzman)

Tıbbi Sekreter

0326 213 6735

Elif.Erginer@saglik.gov.tr

Yaşar ATABEY

Asil Üye (Uzman)

Tıbbi Sekreter

0326 213 6735

Yasar.Atabey@saglik.gov.tr

Av.Yusuf KÖKLÜ

Asil Üye (Avukat)

Avukat

0326 213 6375

 


Av.Turan AYGIN

Asil Üye (Avukat)

Avukat

0326 213 6735

 

İlknur KARAKAYA

Yedek Üye (Uzman)

Hemşire

0326 213 6735

İlknur.Karakaya@saglik.gov.tr

Halit BARAK

Yedek Üye (Uzman)

V.H.K.İ.

0326 213 6735

Halit.Barak@saglik.gov.tr

Mustafa BAYIR

Yedek Üye (uzman)

 VHKİ

0326 216 6735