Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
04 Aralık 2019

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
1) Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin belirlenen hedef, politika ve stratejilere, ilgili düzenlemelere ve performans programına göre yönetmek.
 
2) Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin faaliyet ve işlemlerini, izlemek, değerlendirmek, denetlemek,
 
3) Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin yönetim sistemlerini değerlendirerek yönetimin, kalitenin ve verimliliğin geliştirilmesini sağlamak.
 
4) Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinde sunulan hizmetlere ait altı ayda bir performans ve faaliyet raporlarını hazırlamak.
 
5) Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinde verilen hizmetler ile ilgili ihtiyaçları tespit ve temin etmek.
 
6) Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografı, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin belirlenmiş planlamalara uygun olarak kurmak, hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak.
 
7) Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan hastane otelcilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 
8) Evde sağlık hizmetlerinin koordinasyon merkezini kurmak ve işletmek.
 
9) Evde sağlık hizmetlerinin diğer birimler ile koordinasyon halinde yürütülmesini sağlamak.
 
10)Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin insan gücü planlamasına katkı sağlamak, öneride bulunmak ve koordinasyonu sağlamak.
 
 
KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ALTINDA YER ALAN BİRİMLER:
 
- Hastane Hizmetleri

- Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi
 
- İdari Hizmetler 

- HASTA Ve Çalışan Hakları Birimi
 
- İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi
 
- Mali Hizmetler Tıbbi Cihaz Ve İlaç Birimi
 
- Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi
 
- Evde Sağlık Hizmetleri