Acil Bakım Hemşireliği SEP Duyurusu (İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi )
28 Temmuz 2022

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, 19.09.2022-28.10.2022  tarihleri arasında "Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 01.08.2022-12.08.2022  tarihleri arasında alınacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır. Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formu” doldurularak ekte yer alan mail adresine gönderilebilir.


Program Sorumlusu: Elif YOKARIBAŞ
Telf:0216-6254545 Dahili:2326-7946
Mail:elif.yokaribas@saglik.gov.tr