2022 Yılı Kurban Hizmetleri
05 Temmuz 2022

03.06.2022 Tarihli ve 31855 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ve 2022 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları ile Kurban Kesim ve Satış Yerleri Listesi aşağıdadır.


Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları

Kurban Kesim ve Satış Yerleri