Hatay İli 2022 Yılı Temmuz Ayı Adli ve Defin Ruhsatı Yedek İcap Nöbet Listesi
29 Haziran 2022

İlçelere göre 01-31 Temmuz 2022 yılına ait hazırlanan Asıl/Yedek  Adli (yerinde ölü muayenesi) ve Defin Ruhsatı İcap Nöbet Listeleri  ektedir.

HATAY İLİ TEMMUZ AYI 2022 ADLİ VE DEFİN RUHSATI YEDEK İCAP NÖBET LİSTESİ