4924 SAYILI KANUNA GÖRE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLAN
25 Haziran 2022

                    Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilebilecek sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen 2018/9 Genelge kapsamında 23/06/2022 tarihinde ilana çıkılmış idi. Ancak Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/06/2022 tarih ve 145388 sayılı yazılarında “7411 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10’uncu maddesiyle 4924 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak dağıtımı yapılacak pozisyon sayısı 22.000’den 27.000’e artırılması sebebiyle eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek üzere mevzuat ve planlama çalışmaları yapılacağı” belirtildiğinden 23/06/2022 tarih ve 5586 sayılı İlan Metnimizde belirtilen 4924 sayılı kanun kapsamında yapılacak olan atamaya ilişkin tüm iş ve işlemlerin iptali Komisyonumuzca uygun görülmüş olup; Oy birliği ile karar verilmiştir.

Komisyon Kararı