AİLE HEKİMLİĞİ NİSAN AYI PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARI
24 Mayıs 2022

Müdürlüğümüz bünyesinde 05.01.2021 tarih ve 7 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 12.05.2022 tarihinde toplanmış, 12.05.2022 tarih ve 04 sayılı karar ile 2022 Yılı Şubat, Mart  ve Nisan ayları dönemi performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi ektedir.

Şubat Ayı Komisyon Kararı

Mart Ayı Komisyon Kararı

Nisan Ayı Komisyon Kararı