Mesul Müdür Sertifikaları
23 Mayıs 2022

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 21-26 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen Biyosidal Ürün Mesul Müdür Eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazananların "Mesul Müdür Sertifikaları" ilgili kişilere 253 TL tutarındaki Biyosidal Ürün Mesul Müdür Sertifika ücretinin ödendiğine dair dekont karşılığında (Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, T.C. Merkez Bankası IBAN No : TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 hesaba, iki yüz elli üç (253 TL) Çevre Sağlığı Birimince teslim edilecektir.