AİLE HEKİMLİĞİ ŞUBAT AYI PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARI
28 Mart 2022

Müdürlüğümüz bünyesinde 05.01.2021 tarih ve 7 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 14.03.2022 tarihinde toplanmış, 114.03.2022 tarih ve 02 sayılı karar ile 2021 Yılı Aralık ve 2022 Yılı Ocak ve Şubat ayları dönemi performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi ektedir.

Aralık Ayı Komisyon Kararı

Ocak Ayı Komisyon Kararı

Şubat Ayı Komisyon Kararı