AİLE HEKİMLİĞİ OCAK AYI PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARI
17 Şubat 2022

Müdürlüğümüz bünyesinde 05.01.2021 tarih ve 7 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 11.02.2022 tarihinde toplanmış, 11.02.2022 tarih ve 01 sayılı karar ile 2021 Yılı Kasım, Aralık ve 2022 Yılı Ocak ayları dönemi performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi ektedir.

Kasım Ayı Komisyon Kararı

Aralık Ayı Komisyon Kararı

Ocak Ayı Komisyon Kararı