İstatistik Eğitimleri
25 Kasım 2021

                      Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla İstatistik Eğitimleri "Sağlık Bilimlerinde SPSS Uygulamalı Veri Analizi", "Sağlık Bilimlerinde SPSS Uygulamalı İleri Düzey Veri Analizi" ve "G-Power Uygulamalı Güç ve Örnek Büyüklüğü Hesaplama" eğitimleri düzenlenecektir.