14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ
03 Kasım 2021

14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ

 

 

       2021-2023 Dünya Diyabet Günü teması ‘Diyabet Bakımına Erişim’dir. Uluslararası Diyabet Federasyonu bu üç yıllık temayı diyabet ile ilgili mevcut stratejik planları en iyi şekilde sürdürmek ve diyabet kampanyasına ilişkin planlama, geliştirme, katılım ve tanıtımı kolaylaştırmak için seçmiştir.

       İnsülinin keşfinin yüzüncü yılı, diyabetli 460 milyondan fazla insan ve risk altındaki milyonlarca insan için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. İnsülinin keşfinin üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen milyonlarca diyabetli birey hala ihtiyaç duyulan ekipmanlara ve insüline ulaşamamaktadır.

       Diyabetli olsun veya olmasın tüm bireylerin hastalığa yakalanma riski düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla büyük oranda önlenebilir. Tip 2 diyabet ise %50’den daha yüksek oranda önlenebilir. Diyabetli bireylere diyabet yönetimi için alanında uzman kişiler tarafından eğitimlere önem verilmelidir.

       Sağlık Bakanlığı birinci basamak hastalık yönetim platformu kapsamında 2021 yılı Eylül ayı sonu itibarı ile tanımlanmış 18 yaş ve üzeri nüfusta diyabetli birey sıklığı % 10.5’dir.  Bakanlığımız tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan “Türkiye Diyabet Programı” uygulanmaktadır. “Türkiye Diyabet Programı”nda diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar;

·         Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,

·         Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak,

·         Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,

·         Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek,

·         Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek, diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.

       Ayrıca Diyabetin önlenmesinde önemli yer tutan sağlıklı kilonun korunması için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması için Yetişkinlerde ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2019-2023 tüm paydaşlarla birlikte uygulanmaktadır.

 

            İnsülin 100 yaşında!

Herkese sağlıklı günler dilerim.

      Dr. Mustafa HAMBOLAT

                                                                                                                                                                                                                                                                                  İl Sağlık Müdürü