overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARI
Müdürlüğümüz bünyesinde 03.01.2020 tarih ve 3 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 12.06.2020 tarihinde toplanmış, 12.06.2020 tarih ve 5 sayılı karar ile 2020 Yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayları dönemine ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi aşağıya çıkarılmıştır.


Komisyon Toplantı Kararlarıı.

Komisyon Toplantı Kararları .