overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARIMüdürlüğümüz bünyesinde 03.01.2020 tarih ve 3 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 13.05.2020 tarihinde toplanmış, 13.05.2020 tarih ve 4 sayılı karar ile 2020 Yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi
aşağıya çıkarılmıştır.


Komisyon Toplantı Ka_Ek_f9d3b024-f5f9-4446-87ad-91956f61836c.

Komisyon Toplantı Ka_Ek_22632194-6952-4c46-b97e-55ee66bfacc1.