overlay

SÜREKLİ İŞÇİ (YEDEK) ALIMINA İLİŞKİN DUYURU


Sağlık Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İstihdam Edilmek Üzere Kura Usulü İle Yedek Olarak Atanmaya Hak Kazanan Sürekli İşçi Alımı

Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

 

Bakanlığımız tarafından 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura neticesinde merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 kadrodan Müdürlüğümüz emrine “temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi (silahsız), hastane klinik destek elemanı” mesleklerinde asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adayların atama işlemleri tamamlanmıştır.

Müdürlüğümüz kadrolarına kura neticesinde asıl olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden; mazeretsiz olarak belirlenen başvuru süresi içerisinde başvurmayan, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde gerekli şartları taşımadığı tespit edilen, başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak göreve başlamayan veya hakkından feragat edenler yerleştirmeden doğan haklarını kaybetmişlerdir.

Bu sebeple boş kalan kadrolara 8 – 9 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen kura neticesinde belirlenen yedek hak sahipleri arasından sıralamaya göre atama işlemleri yapılacak olup ekli listede yer alan adayların göreve başlama için istenilen belgeleri 20-21-22/05/2020 tarihleri arasında Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Söz konusu alım süreci Bakanlığımızın web sayfasında https://yhgm.saglik.gov.tr/TR,65602/saglik-bakanligi-merkez-ve-tasra-teskilati-hizmet-birimlerinde-4857-sayili-is-kanunu-kapsaminda-istihdam-edilmek-uzere-kura-usulu-ile-yedek-olarak-atanmaya-hak-kazanan-surekli-isci-alimi-goreve-baslama-islemleri-hakkinda-duyuru.html belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İlan, kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

EKLER

Göreve Başlayış İşlemleri İçin Gerekli Belgeler.

Başvuru Formu.

Mal Beyanı.

YEDEK LİSTE.