overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARI
Müdürlüğümüz bünyesinde 03.01.2020 tarih ve 3 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 13.04.2020 tarihinde toplanmış, 13.04.2020 tarih ve 3 sayılı karar ile 2020 Yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi aşağıya çıkarılmıştır.Komisyon Toplantı Kararlarıı.

Komisyon Toplantı Kararları .