overlay

2019 YILI İL KANSER DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.



2019 YILI İL KANSER DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.


            Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığınca yürürlükte olan Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği gereğince; İlimizde kanser çalışmalarının etkin yürütülebilmesi için kanser kayıt, erken teşhis, tarama, kanser kontrol, epidemiyolojik araştırma ve benzeri konularda görüş bildirmek, eğitim programlarına katkı sağlamak ve tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere
“İl Kanser Danışma Kurulu”  Hatay Vali Yardımcısı Sayın Aydın TETİKOĞLU başkanlığında; Müdürlüğümüz Davud-i Antaki Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

              Toplantıda, paydaş kurum ve kuruluşların özellikle tarama programlarına katılımının sağlanması, halkın farkındalığının artırılması için faaliyetlere devam edilmesini ve ilimizde en sık görülen kanserler ve kansere neden olan etkenler ile ilgili alınacak önlemler hakkında kararlar alındı.
             
               Toplantıya, Kanser sorumlusu Gülnihal YILMAZ tarafından yapılan sunum ile 2019 yılının değerlendirilmesi yapılarak son verildi.



                                                                                                                                                                       Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi





  • e545a6e3-ed62-49cd-93aa-21b1707c9fe3.jpg
  • bb114cf5-1360-42d5-a539-f3600877ae4b.jpg
  • 093676b6-511b-4acf-9a15-57d65227f0db.jpg
  • 9f0fceb0-8c92-4973-bb66-36e3c641e4d4.jpg