Proje ve AR-GE Birimi
11 Aralık 2019

1-      Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, vakıf projeleri, TUBİTAK ve Kalkınma Ajansı gibi hibe programı açan kuruluşların fonlarını takip edip projeler hazırlamak ve fonlardan yararlanmak.

2-      Projelerde koordinatör olan kuruluşlara talepleri halinde ortaklık etmek

3-      Yurt içi ve yurt dışı kurum/kuruluşlarla iletişim sağlayarak proje ortaklıkları geliştirmek.

4-      Projelerde Hatay İl Sağlık Müdürlüğünü temsil etmek, tanıtmak.

5-      Proje programları konusunda açık olan Hibe ve duyuruları takip ederek yeni ortaklıklar için irtibat halinde bulunmak.

6-      Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda öz kaynaklarla proje dayanaklı işler yürütmek.

7-      Kurumun bağlı kuruluşlarıyla irtibat halinde bulunmak ve destek sağlamak.

8-      Sağlık Müdürlüğü ve bağlı İlçe Sağlık Müdürlüklerinde proje çalışmalarını geliştirmek amacıyla personelin proje konusunda farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek maksatlı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri ve diğer ilgili eğitimleri vermek, eğitim hizmeti alımı için çalışmalar yapmak.