overlay

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ

1.  Günlük olarak sağlıkla ilgili yazılı ve görsel medya takibi yapılması:

2. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile bağlı birimleri ve faaliyetleri hakkında medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) çıkan haber, yorum ve        eleştirileri izlemek, ilgili makamları bilgilendirerek iletişim sürecini takip etmek ve konuya ilişkin görüş ve tekzipleri ilgili medya ortamında 
  paylaşım yapmak,        

3.Sağlık Bakanlığı ve bağlı genel müdürlüklerin paylaşmış olduğu duyuru,ilan ve haberlerin takibi yapılarak , Müdürlüğümüze ait  Web sayfası  ve       Sosyal medya Facebook-Twitter  hesaplarından  paylaşımını sağlamak,

4. Müdürlüğümüze ait Web sayfasını takip ve tanzim etmek,

5. Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarda çalışan personele basın açıklaması yapma ve televizyon programına katılma, televizyon çekim izni alma      işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

6.  Bilgi Edinme başvurularının cevaplandırılmasını sağlamak,

7. Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliği ve Valilik Basın Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanması,

8.  Basın bülteni hazırlanması ve dağıtımını yapmak,

9. Bilgi Notu hazırlanması; Basında çıkan haberlerle ilgili bilgi notu hazırlanarak, Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliğine ve Valiliğe sunmak,

10.  Katalog, broşür, logo veya afiş hazırlamak,

11.  Fotoğraf çekimi ve video kaydı vb. işleri yapmak

12. Sağlık Bakanlığı’nın 02.06.2014 tarih ve 6404779/2014.5403.6 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi” ’nin        14. maddesi doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.