T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 25/01/2018

   

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi uyarınca 2018 yılı itibariyle Mesul Müdür Sertifikalarının geçerlilik süresi dolmuş/dolacak olan sertifika sahipleri için Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı ilk çeyreğinde “Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi” yapılması planlanmıştır.

Bu kapsamda; eğitime müracaatta bulunan adayların Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi ile 02/02/2018 tarihine kadar irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi alan firma/belediyeler ile sertifika süreleri dolmuş/dolacak olan vatandaşlara duyurulur.