HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hukuk İşleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 21/07/2017

►Bakanlık Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularla ilgili yazışma yapmak,
►Hukuki konularda görüş bildirmek,
►Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak,
►İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak,
►Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak,
►Hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
►Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
►659 sayılı KHK ile hukuk birimlerine verilen diğer görevleri yapmak.
►İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.